Aviso Legal (català)

La Presó Museu Camí de la Llibertat, no es responsabilitza de la informació no elaborada per aquesta entitat o publicada sense el seu permís. Tampoc es Camí de la Llibertat, no es responsabilitza de la informació no elaborada per aquesta entitat o publicada sense el seu permís. Tampoc es fa responsable de la informació continguda en pàgines web alienes connectades directament o indirecta per enllaços amb les pàgines de la Presó Museu Camí de la Llibertat de Sort. La presència d'enllaços en les pàgines web de la Presó Museu Camí de la Llibertat té finalitat merament informativa i no suposa en cap cas suggeriment, invitació o recomanació d'aquests enllaços.

Es declina qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les pàgines web de la Presó-Museu del Camí de la Llibertat i es reserva el dret d'actualitzar-los, eliminar-los, limitar-ne o a impedir-ne l'accés quan ho consideri convenient.

Camí de la Llibertat no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es poguessin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.

No és permès, d'acord amb la legislació vigent, la còpia, reproducció, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació d'aquestes pàgines web de la Presó-Museu del Camí de la Llibertat, sense l'autorització prèvia de la Presó Museu Camí de la Llibertat.

Informació corporativa (LSSICE)
Dades del responsable de http://www.camidelaLlibertat.cat/
Titular: Camí de la Llibertat (Ajuntament de Sort)
C.I.F.: P2526100I
Adreça: Dr. Pol i Aleu, 13; 25560 Sort (Pallars Sobirà)
Tel.: (+34)973620010
Fax.: (+34)973620064
E-mail: museu@camidelaLlibertat.cat

Copyright i propietat industrial
- Els models d'utilitat (Llei, 11/1986, de 20 de març, de patents)
- Les marques, logotips i altres signes distintius (Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques)
- Els models, esquemes i dibuixos industrials
- Les patents (Llei 11/1986, de 20 de març, de patents)

Els textos, imatges, animacions, dissenys i arquitectures de l’informació digital continguts en aquest web són propietat exclusiva del Camí de la Llibertat. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, han de tenir el consentiment exprés del Camí de la Llibertat.

Llei de protecció de dades (LOPD)

En compliment del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que, omplint qualsevol formulari en aquesta site, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers del Camí de la Llibertat, amb la fi d’informar i atendre les seves demandes tot protegint-les de terceres persones que no gaudeixin del seu consentiment exprés. Tanmateix, l’informem de la posibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a “museu@camidelaLlibertat.cat” o adreçant-se per carta a “Ajuntament de Sort; Dr. Pol i Aleu, 13; 25560 Sort (Pallars Sobirà), indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.

La pàgina web del Camí de la Llibertat, sol·licita o pot sol·licitar als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.
Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del Camí de la Llibertat d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

Camí de la Llibertat garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.